Setkání u kávy

5.9.2018 u metra Stodůlky

Včera jsme se s vámi měli možnost setkat a promluvit o bolístkách a radostech naší městské části spolu s našimi zastupiteli i radními. Bylo milé pozorovat, že se k životu v MČ P13 stavíte pozitivně.

Zahájili jsme tak volební kampaň v Praze hnutí ANO,  která proběhla dne 5.9. 2018 na Šostakovičově náměstí P 13, jednalo se o odpolední kavárnu pro občany P 13, od 15 hod. - 18. hod. Pro obyvatele byla k dispozici káva, koláče, pro děti soutěže o hezké ceny, skákací hrad a zmrzlina. Akce se účastnili jak kandidáti do Zastupitelstva hl.l města Prahy, tak kandidáti do Zastupitelstva městské části Praha 13, kteří byli připravení odpovídat na dotazy občanů.

Akce se zúčastnila například kandidátka do ZHM a i kandidátka do ZMČ P 13 paní Marcela Plesníková, místostarostka Prahy 13, kandidáti do ZMČ P 13 pan Michal Drábek, paní Yveta Kvapilová, paní Jana  Gerhátová, pan Pavel Prokeš, pan Marek Ždánský, pan Josef Zobal,  pan Xiaomin Wang, paní Václava Šťastná a paní Dana Ťukalová

6. 9. 2018